Stříkané izolace

   
Poptávkový formulář PERFOAM
Kontaktujete nás:
603 865 712 / info@perfoam.cz
   
PERFOAM - realizační a obchodní partner

honter

 

Foam-Lok™ 500 - technické parametry

Foam-Lok™500 je dvoukomponentní stříkaná pěnová izolace na vodní bázi s otevřenou strukturou buněk. Mezi hlavní výhody patří neměnné tepelně izolační vlastnosti, rychlá montáž, možnost izolace i jinak velmi těžce dostupných míst a detailů. Foam-Lok™500 vyplní veškeré mezery a zamezí prostupu vlhkosti a vzduchu stavební konstrukcí. Zabraňuje vzniku plísní a při všech svých výhodách je maximálně šetrná k životnímu prostředí.

Tepelný odpor R při tloušce 100 mm   2,56 (m2.W/K)
Sou.initel tepelne vodivosti ČSN EN 12667 0,0346 (W/m.K)
Deklarovana hodnota tepelné vodivosti ČSN EN ISO 10456 0,037 (W/m.K)
Objemová hmotnost ČSN EN 1602 8,4 (kg/m3)
Typ a množství nadouvadel Prohlášení výrobce neobsahuje regulovaná nadouvadla
Pevnost v tlaku EN 826 10,2 (kPa)
Pevnost v tahu EN 1608 10,1 (kPa)
Změna rozměru ve směru šířky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru délky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru tloušky ČSN EN 1604 -0,7 (%)
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1 Tøída E
Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 0,04 kPa
Součinitel difuzni vodivosti ČSN EN 12086 0,252
Faktor difuzniho odporu ČSN EN 12086 2,8

 

Co je otevřená struktura buněk?


Foam-Lok™500 je izolační pěna s otevřenou strukturou buněk sestávající z milionů otevřených buněk o hustotě 8,41 kg/m3.Foam-Lok™500 se aplikuje/stříká jako tekutina, která během několika sekund expanduje na 150-ti násobek objemu tekutého stavu. Izolace Foam-Lok™500 je založena na vodní bázi.

Nasákavost stříkaných izolačních pěn s otevřenou strukturou buněk


Veškeré stříkané izolační pěny s otevřenou strukturou buněk absorbuí vodu. V rámci nasákavosti však v žádném případě není duležité jak rychle a kolik vody pěna absorbuje! Je důležité hodnotit jak rychle voda izolaci opustí – jak rychle dokaže pěna vyschnout. Některé pěny disponují tzv. opožděnou nasákavostí, což může mít vliv na vyschnutí pěny jako takove a to je velký problém, jelikož majitel objektu nemá o případné např. trhlině ve střeše ponětí a nijak situaci neřeší. Navíc nasáklá pěna/izolace držící vodu přirozeně neizoluje, drolí se a ztrací přídržnost k podkladu a další technické vlastnosti. Izolace Foam-Lok™ 500 je navržena tak, aby vodu nasála a propustila dále. Zhodnocení možnosti styku s vodou a vlhkostí je naprosto limitující pro výběr ideálního izolačního materiálu. Pakliže izolovaný prostor přijde do kontaktu s vodou nebo se chystáte izolovat vlhké prostředí, doporučujeme použití izolace s uzavřenou strukturou buněk Foam-Lok™ 2000.