Stříkané izolace

   
Poptávkový formulář PERFOAM
Kontaktujete nás:
603 865 712 / info@perfoam.cz
   
PERFOAM - realizační a obchodní partner

honter

 

Foam-Lok™ 500 RETROFIT - technické parametry

 

Tepelný odpor R při tloušce 100 mm   2,56 (m2.W/K)
Sou.initel tepelne vodivosti ČSN EN 12667 0,0346 (W/m.K)
Deklarovana hodnota tepelné vodivosti ČSN EN ISO 10456 0,037 (W/m.K)
Objemová hmotnost ČSN EN 1602 8,4 (kg/m3)
Typ a množství nadouvadel Prohlášení výrobce neobsahuje regulovaná nadouvadla
Pevnost v tlaku EN 826 10,2 (kPa)
Pevnost v tahu EN 1608 10,1 (kPa)
Změna rozměru ve směru šířky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru délky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru tloušky ČSN EN 1604 -0,7 (%)
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1 Třída E
Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 0,04 kPa
Součinitel difuzni vodivosti ČSN EN 12086 0,252
Faktor difuzniho odporu ČSN EN 12086 2,8