Stříkané izolace

   
Poptávkový formulář PERFOAM
Kontaktujete nás:
603 865 712 / info@perfoam.cz
   
PERFOAM - realizační a obchodní partner

honter

 

Foam-Lok™ 2800 - technické parametry

 

Sou.initel tepelne vodivosti ČSN EN 12667 0,0204 (W/m.K)
Deklarovana hodnota tepelné vodivosti ČSN EN ISO 10456 0,021 (W/m.K)
Objemová hmotnost ČSN EN 1602 45,1 (kg/m3)
Rozměrová stabilita ČSN EN 1607 60°C/48 hodin - 0,7%
23°C/48 hodin 0%
-20°C/48 hodin 0%
Pevnost v tlaku EN 826 241,2 (kPa)
Pevnost v tahu EN 1608 536.6 kPa
Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 0,33 kPa
Absorpce vody EN 1609 0.131 kg.m-2
Propustnosti vodní páry ČSN EN 12086 Sd = 0.96

Příprava povrchu střechy


Pro správnou aplikaci stříkané střešní pěny  Foam-Lok na plášť je důležité náležitě připravit podkladovou vrstvu a odborně provést nástřik pěny a ochranného vrchního nátěru. Nástřik  pěny se provádí pouze na čistý, suchý povrch, zbavený nečistot, aby byla zaručena stoprocentní přilnavost izolační pěny. Často je zapotřebí odstranit část nebo celou stávající střešní izolaci, aby bylo možné pěnu aplikovat na čistý povrch, který je pro nástřik naprosto nezbytný. Tento typ izolace vyžaduje pouze jednoduchou údržbu (interval pro opravu či nový nátěr je 10 – 15 let). V případě správné údržby střešní izolace vydrží kvalitní střešní pěna 50 i více let.


Jakmile je povrch řádně připraven pro nástřik střešní pěny Foam-Lok ,  je složka „A“ a „B“ upravena ve speciálně navrženém míchacím přístroji. Napumpovaná směs se zahřeje na požadovanou teplotu a smíchá v požadovaném poměru. Tyto dvě kapalné složky zůstávají po celou dobu, kdy proudí z přístroje ohřátými hadice ven do stříkací pistole, oddělené. Smíchají se až ve stříkací pistoli, pomocí níž se provádí nástřik na podkladovou vrstvu. Nástřik montážní pěny se provádí na konkrétní tloušťku. Stříkaná izolační pěna Foam-Lok™se obvykle nanáší ve vrstvách o tloušťce 1,27 mm – 2,54 mm. U střech, jejichž konstrukce nebo sklon vyžaduje aplikaci silnější vrstvy, se nástřik provádí v několika vrstvách. Stříkaná izolační pěna se nanáší jako kapalina, pěna expanduje během několika sekund na 30ti-násobek, za pár minut je nástřik plně pochůzný.


Správná aplikace střešní pěny Foam-Lok2800 je také podmíněna vhodnými klimatickými a povětrnostními podmínkami. Podobně jako u jiných střešních izolačních systémů, izolační pěnu Foam-Lok2800 není možné mimo jiné například aplikovat na mokrou nebo vlhkou podkladovou vrstvu, protože by se značně snížila její přilnavost a systém by zcela jistě nefungoval dokonale.